כאריה ישאג!!!! הרה’ג המפורסם הרב יהודה לעוין שליט’א

  הרה’ג המפורסם הרב יהודה לעוין שליט’א על העסקן מ. ל. מלייקווד שעוסק בגזל וניאוף ואין פוצה פה

לפרטים עיין כאן

3 Replies to “כאריה ישאג!!!! הרה’ג המפורסם הרב יהודה לעוין שליט’א”

  1. נח איש צדיק תמים היה בדורותיו
    This rabbi is the only one who has the ;;;; to say the truth. And Noah was the only one to survive.

  2. The young kotlers created a new Jewish orthodoxy. It’s all about the money, the rest is just a bonus., God only cares about the money.

Leave a Reply

Your email address will not be published.