בשורה טובה לשוחרי ספר!!!!

ידוע בשער בת רבים מעלת הספר החשוב אמת קנה שנתחבר ע’י הרה’ג המפורסם הרב יחיאל מיכל פיינשטיין זצוקללה’ה ויבלח’ט הרה’ג ר’ יעקב שיף  תלמיד  מרן רשכבה’ג הגר’א קוטלר שליט’א –

.וכבר אזל מן השוק. ולתועלת הרבים הבאנו פה לינק

 https://www.docdroid.net/KaTtSC9/document.pdf

.וכעת שוקדים בני עליה יוצאי ישיבת בריסק המעטירה על הוצאה חדשה עם תמונות ובתרגום אנגלית

  פרשת בריסק והרב מלכיאל קוטלר

 

One Reply to “בשורה טובה לשוחרי ספר!!!!”

  1. We beg Jleaks, “don’t touch the Frok”.
    A politician of fame was asked “what’s the red-line, you will not cross”?
    The politician responded, “there is no Red-Line by me, as I’m color-blind”?

Leave a Reply

Your email address will not be published.