אמריקיים מטומטמים – Dumb Americans

Since the break ups in the Israeli Chareidi world (Degel, Peleg, Shteinmanistim, Shasnikim, Etznikim, Mechablim, Soni’im… ) the Israeli public has learnt  that the עסקנים + אייניקלך run the show and decide for the גדולים  what the דעת תורה. It’s no secret; it’s in the daily frum news.  When the עסקנים + אייניקלך say to jump; all frum  Israeli politicians and power players yell ‘how high’.

 

Here is a list of who runs what in Israel:

 

student of Deri יוסף חיים כלף מפלגת שס
אריה דרעי מועצת חכמי התורה
 מרדכי שטרן מועצת גדולי התורה – אגו’י
יעקב ליצמן אגודת ישראל
Grandson of Rabbi Shteinman דוד שפירא מועצת גדולי התורה – דגל
 יוסף פטרוף מועצת גדולי התורה – פלג
Grandson of Rabbi Shteinman דוד שפירא דגל התורה
Grandson of Rabbi Kanyevsky יענקי קנייבסקי הרב חיים קנייבסקי

 

 

 

Only in America does some of the public think that the גדולים have any say as to what the דעת תורה should be. Get a brain….!

 

Here is a list of articles on the Israeli frum media openly discussing how the עסקנים + אייניקלך want to run the show:

Two Askanim 
אייניקלך
5 המשפיעים של השנה
All bowing down to Yankel Kanyevaky
עסקנים + אייניקלך

 

 

Post Author: .

2 thoughts on “אמריקיים מטומטמים – Dumb Americans

  Chris Christie

  (October 11, 2018 - 8:42 pm)

  When it comes to spirituality the American that usually 10 years behind. In 10 years from now we will look the same

  Anonymous

  (October 11, 2018 - 7:21 pm)

  yanky Kanyevvski would do anything for a buck

Leave a Reply

Your email address will not be published.