מורנו הרב רבי ישראל קלמן קראהן זצוק”ל

הרב קראהן זצ”ל, נולד לאביו ר’ אברהם זעליג קראהן זצ”ל בלייקווד. היה מפורסם כגבאי צדקה, בעל מוסר, ותלמיד חכם גדול שהיה אחד מעמודי התווך של לייקווד החרדית.

Rabbi Krohn was the only voice in Lakewood which opposed the secularization of our יידישע קינדער. The degradation of צניעות was painful to him. He couldn’t take the materialization of the Lakewood public, brought upon by Aaron Kotler just so the latter can enrich himself. The spiritual destruction of Lakewood was something he shouted about in all his שמוסען.

Rabbi Krohn OB”M was the author of ישראל ואורייתא and הרחק מעליה דרכיך in order to combat the secularism that has penetrated our school system, even in those that are considered to be more frum. He hoped his sfarim will create a movement among the yungerlite and the menahalim will head the call. Unfortunately he was  ignored by all. Chaim Shlomo Kanarek and Mendel Rabinowitz were not interested in preserving authentic Judaism nor were the yungerlite going to stick up for themselves.

חבל על דאבדין ולא משתכחין

Post Author: .

2 thoughts on “מורנו הרב רבי ישראל קלמן קראהן זצוק”ל

  לע'נ

  (December 26, 2018 - 8:15 am)

  dear R Eliezer Richter shlita,

  well said. It is a big loss for Klal yisroel

  You can continue his great ways by continuing to speak out the truth at the township meetings.
  עלה והצלח!

  Eliezer Richter

  (December 23, 2018 - 6:46 pm)

  ואדרבה בעודותך נגד מלחים ולא אבוש
  He was the only one who truly knew how to debate,
  רשעים he was soo smart & he was as good speaker as his brother Paysach,
  If you would want to explain to someone what’s wrong with let’s say; לימודי חול he was able to explain it so well that there was no place even for a debate afterwards,
  The only true eulogy but I can think of is listening to the 40 + years shiurim recordings
  Then you’ll realize they don’t make them like that anymore
  The loss is beyond anyone’s comprehension

Leave a Reply

Your email address will not be published.