Day: December 30, 2018

בשורה טובה לשוחרי ספר!!!!

ידוע בשער בת רבים מעלת הספר החשוב אמת קנה שנתחבר ע’י הרה’ג המפורסם הרב יחיאל מיכל פיינשטיין זצוקללה’ה ויבלח’ט הרה’ג ר’ יעקב שיף  תלמיד  מרן רשכבה’ג הגר’א קוטלר שליט’א – .וכבר אזל מן השוק. ולתועלת הרבים הבאנו פה לינק  https://www.docdroid.net/KaTtSC9/document.pdf .וכעת