עריות בהכשר הבד”ץ – Kosher Adultery

עריות בהכשר מרן רשכבה”ג ראש הישיבה דלייקווד Everyone knows of Mr. Lichteinstein’s extramarital affair, Including Rabbi Malkiel Kotler. Some of the more gullible in the Jewish world think that if כבוד מרן רה”י allows this to pass it must be ok; after all -he is the grandson of מרן רשכבה”ג ראש הישיבה דלייקווד זצוק”ל so it […]